[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zbiórki publiczne w świetle prawa administracyjnego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Geneza zbiórek publicznych

1.1. Uwagi ogólne
1.2. Zbiórki publiczne w okresie międzywojennym
1.3. Zmiany w regulacjach prawnych wprowadzane po II wojnie światowej
1.4. Uchwalenie nowej ustawy o zbiórkach publicznych
1.5. Zbiórki publiczne w przepisach prawa międzynarodowego i unijnego
ROZDZIAŁ II
Cel i miejsce zbiórek publicznych

2.1. Uwagi ogólne
2.2. Miejsce publiczne jako teren zbiórki publicznej
2.3. Sfera zadań publicznych jako cel zbiórki
2.4. Zbiórki na cele religijne
2.5. Zbiórka publiczna a zbiórka prywatna
ROZDZIAŁ III
Podmioty organizujące zbiórki publiczne

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Organizacje pozarządowe
3.3. Komitety społeczne
3.4. Inne podmioty uprawnione do organizacji zbiórki publicznej
ROZDZIAŁ IV
Podstawowe zasady organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych

4.1. Uwagi ogólne
4.2. Zasada decentralizacji i pomocniczości
4.3. Zasada praworządności
4.4. Zasada wolności organizowania zbiórek publicznych
4.5. Zasada dobra wspólnego
4.6. Zasada jawności zgłoszenia zbiórki publicznej
ROZDZIAŁ V
Prawne formy działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej w procesie organizacji zbiórek publicznych

5.1. Uwagi ogólne
5.2. Stanowienie aktów normatywnych
5.3. Wydanie decyzji administracyjnej
5.4. Wykonywanie zadań w formie czynności materialno-technicznych
5.5. Działalność społeczno-organizatorska
Zakończenie
Wykaz literatury
Wykaz aktów normatywnych
Wykaz orzecznictwa
Streszczenie
Abstract

Skip to content