[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Rozdział 1 The health lifestyle in education: from theory to practice (Olga Vlasenko)   Rozdział 2 Edukacja zdrowotna w szkole na podstawie programów edukacyjnych w powiecie jarosławskim (Renata Majkut-Lotycz)   Rozdział 3 Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej (Monika Binkowska-Bury, Paweł Więch)   Rozdział 4 Edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie salmonelozy w opinii pracowników sektora gastronomicznego województwa podkarpackiego (Agnieszka Pelc)   Rozdział 5 Wpływ informacji i reklam podawanych w środkach masowego przekazu na samorzutne stosowanie leków w przypadku dolegliwości niewymagających interwencji lekarskiej (Dominika Zielińska)   Rozdział 6 Zachowania zdrowotne dotyczące spożywania alkoholu i ich wpływ na wartość ciśnienia tętniczego wśród młodzieży (Zdzisława Chmiel)   Rozdział 7 Używanie narkotyków i nowych narkotyków syntetycznych (dopalaczy) – wyzwaniem dla zdrowia publicznego (Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz, Katarzyna Sarna)   Rozdział 8 Dopalacze jako nowe zagrożenie zdrowotne współczesnej młodzieży (Agnieszka Brodowicz, Aneta Bawoł, Tomasz Kamiński)   Rozdział 9 Analiza wybranych metod oceny stanu odżywienia w populacji otwartej (Paweł Więch, Monika Binkowska-Bury)   Rozdział 10 Zmiany zachodzące w sposobie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie kolbuszowskim w latach 2004–2013 (Barbara Dudzińska)   Rozdział 11 Zagrożenie niedoborem witaminy D w populacji wieku rozwojowego (Małgorzata Marć)   Rozdział 12 Zagrożenie STD wyzwaniem dla zdrowia publicznego (Jadwiga Bednarek, Irena Puszkarz)   Rozdział 13 Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności (Katarzyna Żak-Pardela)   Rozdział 14 Wybrane antyzdrowotne zachowania studentów ze szczególnym uwzględnieniem spożycia alkoholu (Wacław Kruk, Izabela Cichocka, Agnieszka Hubert-Lutecka, Karolina Zając)   Rozdział 15 The realization of the Professional education syllabus in the result of current reforms (Olena Bereziuk, Iulia Bereziuk)   Rozdział 16 Students’ Psychological Peculiarities in Business Communication (Ivanna Lischuk)   Rozdział 17 Narkomania w aspekcie medycznym i społecznym w opiniach młodzieży licealnej (Magdalena Gotkowska, Jadwiga Daszykowska)

Skip to content