[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Rozdział 1 Assessment of rural population health risks based on the analyses of the state of drinking water supply system in Zhytomyr district (Valerij Shygonskyy)   Rozdział 2 Jakość wody przeznaczonej do spożycia w powiecie jarosławskim w latach 2009–2013 (Edyta Porczak, Lucyna Półtorak)   Rozdział 3 Określenie dopuszczalnej dla konsumenta liczby progowej zapachu w wodzie pitnej na podstawie niektórych podkarpackich wodociągów (Ewa Wiśniewska)   Rozdział 4 Kolonizacja sieci wody ciepłej przez bakterie Legionella species w rzeszowskich szpitalach na podstawie badań prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w roku 2011 (Małgorzata Bałabas, Magdalena Krysa, Anna Węgrzyńska)   Rozdział 5 Analiza parametrów fizykochemicznych wody na przykładzie chlorków, fluorków i siarczanów (Agnieszka Bukała-Benedyk)   Rozdział 6 Nieprawidłowości w znakowaniu pieczywa specjalistycznego na terenie województwa podkarpackiego (Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, Mariola Rudiak)   Rozdział 7 Występowanie metali szkodliwych dla zdrowia w próbkach żywności oraz w próbkach powietrza na stanowiskach pracy (Ewa Pełzak)   Rozdział 8 Drgania mechaniczne w aspekcie ochrony i bezpieczeństwa człowieka na przykładzie zakładów pracy z powiatu kolbuszowskiego (Elżbieta Wójcik)   Rozdział 9 Hałas jako czynnik szkodliwy środowiska pracy w kontekście chorób zawodowych stwierdzonych w Polsce w latach 2010–2013 (Alina Krudysz)   Rozdział 10 Charakterystyka narażenia zawodowego spawaczy w wybranych powiatach województwa podkarpackiego (Anna Skroban)   Rozdział 11 świadomość podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych na temat profilaktyki chorób zakaźnych w województwie podkarpackim (Bożena Konecka-Szydełko, Magdalena Marczak, Joanna Olbrychtowicz)   Rozdział 12 Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie podkarpackim oraz powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009–2013 (Lidia Wągrocka-Sobaś, Marzena Szczęch)   Rozdział 13 Epidemiologia zawodowych chorób odkleszczowych w Polsce i w województwie podkarpackim w latach 2006–2013 (Agnieszka Rybka)   Rozdział 14 Wirusowe zapalenie wątroby w kontekście choroby zawodowej w Polsce i w województwie podkarpackim w latach 2009–2013 (Jolanta Hubert, Agata Hnatko)   Rozdział 15 Analiza nosicielstwa salmonellozy w powiecie rzeszowskim w latach 2011–2013 (Sylwia Prokop, Dominika Rylska-Malita, Justyna Wyskiel)   Rozdział 16 Ognisko odry na terenie miasta Mielca w następstwie zawleczenia z Wielkiej Brytanii (Iwona Tabisz, Jolanta Halaburda, Beata Smolis, Marta Czech)   Rozdział 17 Wybrane choroby nowotworowe u mieszkańców województwa podkarpackiego w latach 1999–2011 (Krzysztof Bilski, Mateusz Bilski)   Rozdział 18 Zakres i znaczenie dla ludzi infekcji wywołanych przez szczepy Escherichia coli serotyp O157 przenoszonych drogą wodną (Małgorzata Michalska-Szymaszek)   Rozdział 19 Borelioza z Lyme w powiatach jarosławskim i stalowowolskim w 2013 roku (Agnieszka Lorynowicz, Dorota Gałuszkiewicz)

Skip to content