[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zdrowie publiczne, cz. 6: Monitorowanie środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp Rozdział I Rola kwasów tłuszczowych nienasyconych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka (Zuzanna Kudłak-Antosz) Rozdział II Kadm w środkach spożywczych (Katarzyna Jaromin) Rozdział III Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (Ewa Bieniek) Rozdział IV Jakość powietrza jako czynnik wpływający na wydajność nauczania/uczenia się (Ewa Kwarta) Rozdział V Jakość wody przeznaczonej do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na podstawie monitoringu prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w latach 2013–2017 w powiecie sanockim (Beata Bazylak) Rozdział VI Mikrobiologiczna jakość wody na pływalniach województwa podkarpackiego w latach 2016–2017 (Maria Kubicka-Kudła) Rozdział VII System zarządzania bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz analiza zagrożeń występujących w opakowaniach z tworzyw sztucznych (Anna Darecka-Szymańska) Rozdział VIII Analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu wadowickiego w latach 2014–2016 (Rafał Bogacki) Rozdział IX Ocena warunków sanitarnych i technicznych bloków żywienia w szpitalach na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w latach 2012–2016 (Agnieszka Beda) Rozdział X Jakość ciepłej wody pod kątem obecności bakterii Legionella w instalacjach wewnętrznych szpitali w powiatach jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim w latach 2013–2015 (Monika Gielżyńska-Wywrot) Rozdział XI Analiza problemów związanych z występowaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych wybranych zakładów opieki zdrowotnej (Małgorzata Wójciak) Rozdział XII Doniesienia Systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF w zakresie suplementów diety zgłoszonych przez Polskę w latach 2014–2016 (Małgorzata Bonarska) Rozdział XIII Wykrywanie hialuronidazy u enterokoków metodą płytkową (Anna Kruk) Rozdział XIV Ocena dostępu do świadczeń diagnostyki obrazowej na terenie poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego w latach 2007–2017 (Janusz Baranowski) Rozdział XV Ocena jakości realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie analizy badania satysfakcji pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy (Paulina Hejda) Rozdział XVI Świadczenia udzielane chorym z ostrym zawałem serca w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w województwie śląskim w latach 2009–2014 (Piotr Choręza) Rozdział XVII Świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – charakterystyka i analiza świadczeń na przykładzie województwa podkarpackiego (Dorota Kolano) Rozdział XVIII Program profilaktyki raka piersi jako świadczenie gwarantowane. Realizacja w województwie podkarpackim w latach 2010–2017 (Agnieszka Wojtkowiak) Rozdział XIX Edukacja zdrowotna w pracy pielęgniarki (Danuta Słowik) Rozdział XX Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako pozasądowa droga kompensacji szkód medycznych dla pacjentów – analiza funkcjonalna i systemowa (Sławomir Porada)

Skip to content