[wcas-search-form]

30.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 101, Seria Prawnicza, Prawo 22

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   CONTENTS   RZYMSKIE KORZENIE PROCESU KARNEGO   KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK De accusationibus et inscriptionibus (D. 48, 2). Kilka uwag na temat crimen i accusatio w prawie rzymskim ANNA GOLONKA Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących wybranych instytucji prawa karnego materialnego (rzymskie korzenie wybranych instytucji prawa karnego) ANDRZEJ CHMIEL Zasada kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym WOJCIECH J. KOSIOR D. 48, 2, 3 i art. 332 k.p.k. – uwagi prawnoporównawcze EWA KRUK Przesłuchanie świadka w rzymskiej tradycji procesu a kwestia uzyskania dowodu ze świadka w polskim procesie karnym ELŻBIETA LOSKA Kilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim MARTA MOZGAWA-SAJ Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony MACIEJ ROGALSKI Rzymskie źródła zasady ne bis in idem JERZY SKORUPKA Summum ius summa iniuria jako motto ostatnich zmian procedury karnej PIOTR K. SOWIŃSKI Rzymskie korzenie rzetelności adwokackiej MAŁGORZATA TRYBUS Zabójstwo w rzymskim oraz polskim prawie karnym. Uwagi na tle zachodzących zmian w ujęciu tego przestępstwa KRZYSZTOF WO¬NIEWSKI Przedstawiciel społeczny jako amicus curie w postępowaniu sądowym – co nam zostało z tych lat rzymskich? MARIA ZABŁOCKA Początki przedawnienia ścigania przestępstw w rzymskim prawie karnym BARTOSZ ZALEWSKI Historyczne znaczenie zasady in poenalibus causis benignius interpretandum est   ARTYKUŁY   ANETA M. ARKUSZEWSKA Kilka uwag o cywilnoprawnych aspektach podczas udzielania pierwszej pomocy JOANNA DERLATKA W kwestii charakteru prawnego skargi na oszacowanie ruchomości przez komornika ANNA KĘSKIEWICZ Specyfika określenia desygnatów nazwowych dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury na gruncie prawnym SABINA KUBAS Status konsula zawodowego w realizacji funkcji notarialnych ARKADIUSZ LEśNIAK-MOCZUK Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych przez Policję w Polsce w latach 2007–2016 w ujęciu prawno-socjologicznym ANNA MARCISZ-DYNIA Prawo do sądu obywateli Unii Europejskiej – wybrane aspekty PIOTR SŁAWICKI Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym Afiliacje

Skip to content