[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 102, Seria Prawnicza, Prawo 23

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Contents   PRAWO I MEDYCYNA JAN CIECHORSKI Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za działania władcze AGNIESZKA FIUTAK Kolizja w obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza ANNA JACEK Przesłanki udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie przepisów ustawy „apteka dla aptekarza” ANNA MARCINKOWSKA Analiza obecnych rozwiązań ustawowych w zakresie ochrony pracowników medycz-nych jak funkcjonariuszy publicznych JOLANTA PACIAN Przewinienie zawodowe farmaceuty. Uwagi w kontekście zawodu farmaceuty i sta-tusu samorządu zawodowego JOANNA PAśKIEWICZ Problematyka odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego – wybrane aspekty KATARZYNA WARDAK, MAŁGORZATA NAGÓRSKA Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych ANNA WOJTCZYK Czy w przetargu nieograniczonym można zapewnić bezpieczeństwo pacjentom? Analiza orzecznictwa   ARTYKUŁY   KATARZYNA CIUĆKOWSKA Klauzule rebus sic stantibus w kontekście umów kredytowych z walutą obcą JUSTYNA GRUSZA Znowelizowana ustawa o grach hazardowych w świetle prawa unii europejskiej MATEUSZ IMIOŁ Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym EWA JĘDRZEJEWSKA Uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości MAGDALENA KOMAR-ZABŁOCKA Zasady i warunki przesłuchania w trybie art. 308 § 2 k.p.k. ANNA MARCISZ-DYNIA Efektywność prawa Unii Europejskiej w praktyce – wybrane zagadnienia ARTUR POTOCKI Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych MACIEJ S. RATAJCZAK Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy PIOTR K. SOWIŃSKI Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 338a i 387 k.p.k. Kilka uwag na tle zmian z lat 1997–2016 MILAN SUDZINA Vklad do katastra nehnuteµností slovenskej republiky (začatie vkladového konania) Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu) MILAN SUDZINA Vklad do katastra nehnuteµností Slovenskej republiky (návrh na vklad) Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa) Afiliacje

Skip to content