[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 105, Seria Prawnicza, Prawo 24

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK W poszukiwaniu rzymskich korzeni dowodu poszlakowego. Wstępne kwestie źródłowe PAWEŁ CZARNECKI Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym JOANNA DERLATKA Wartość nieruchomości jako przedmiot opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II CSK 117/17 MARCIN KOSTWIŃSKI Dowody z dokumentów w postępowaniu nakazowym w kontekście formy dokumentowej czynności prawnych EWA KRUK Kilka uwag na temat przyznania się do winy w trybie art. 335 k.p.k. WOJCIECH LASEK Prawo osoby pozostającej we wspólnym pożyciu do odmowy zeznań (art. 182 § 1 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k.). Uwagi na tle uchwały SN z 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15 MARTA MOZGAWA-SAJ Kilka uwag na temat prawa do odmowy zeznań MACIEJ ROGALSKI Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym MAGDALENA SKIBIŃSKA Konfrontacja strony i świadka w postępowaniu cywilnym JERZY SKORUPKA Dowody w rzymskim procesie karnym okresu republiki na przykładzie mów Cycerona MAREK SMARZEWSKI Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym

Skip to content