[wcas-search-form]

23.76 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 106, Seria Prawnicza, Prawo 25

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI     ARTYKUŁY   LIDIA BRODOWSKI Godność człowieka a międzynarodowe standardy biomedyczne – zarys problematyki BRANISLAV BUJŇÁK Vývoj justície a transformácia justičnćh orgánov na Slovensku po roku 1989 LESŁAW CIEPIELA, KATARZYNA CIEPIELA, ANNA JACEK Problem ustalenia zdarzenia medycznego w przypadku leczenia z pogranicza ekspery-mentu medycznego oraz innych powikłań leczenia ANNA GOLONKA Terroryzm i jego finansowanie w kontekście nowelizacji art. 165a k.k WOJCIECH GONET Exceeding the financial plan in terms of costs in local government budgetary entities and budget institutions as a violation of the public finance discipline AGNIESZKA KANIA Prawnokarne aspekty przerywania ciąży w obliczu (nie)nowych wyzwań interpretacyjnych WOJCIECH J. KOSIOR Dowodzenie wieku człowieka w prawie rzymskim ANNA OPAR Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 46) w Kodeksie karnym z 1997 roku. Doktrynalny i prawnomiędzynarodowy kontekst regulacji MACIEJ PARA Law and philosophy in the face of terrorism – the casus of shooting down a hijacked plane MAŁGORZATA SKAWIŃSKA Szkoda majątkowa w sprawach o przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k. – rola opinii biegłego MILAN SUDZINA Vklad do katastra nehnuteµností Slovenskej republiky (rozhodovanie o návrhu na vklad) MILAN SUDZINA Insolvenčné konania týkajúce sa členov skupiny spoločností   ARTYKUŁY RECENZYJNE   GRZEGORZ MAROŃ Artykuł recenzyjny: Brian Leiter, Why Tolerate Religion? (Princeton University Press, Princeton 2013, ss. 187)   Afiliacje

Skip to content