[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 107, Seria Prawnicza, Prawo 26

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ. DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI, MARIAN BEDRII Cechy prawa zwyczajowego w jurysprudencjach rzymskiej i współczesnej, BOŻENA CZECH-JEZIERSKA Trudne początki i bariery powojennej romanistyki polskiej, HANNA FEDUSHCHAK-PASLAVSKA Значення римського права для формування правосвідомості сучасного українського правника / Znaczenie prawa rzymskiego dla kształtowania świadomości prawnej współczesnego ukraińskiego prawnika, BOHDAN HUTIW Вплив римського права на правову систему Держави-Міста Ватикан / Wpływ prawa rzymskiego na system prawny Państwa Miasta Watykan, MACIEJ JOŃCA Imitatio et aemulatio. Kilka uwag na temat nauki i nauczania prawa rzymskiego we współczesnej Polsce, VIRA KACHUR Місце римського права у структурі правової культури сучасного юриста в Україні / Miejsce prawa rzymskiego w strukturze kultury prawnej współczesnego prawnika na Ukrainie, ANDRIY KOVAL Діяльність римських юристів як основа розвитку європейського інституту адвокатури в Україні / Działalność prawników rzymskich jako podstawa rozwoju europejskiego modelu adwokatury naUkrainie, GRZEGORZ NANCKA Leon hr. Piniński o actio negatoria w prawie rzymskim, KHRYSTYNA MORYAK-PROTOPOPOVA, OLENA BOLYUCH Вплив традицій римського права на регулювання кримінальної відповідальності в Україні , Wpływ tradycji prawa rzymskiego na regulacje odpowiedzialności karnej na Ukrainie, TARAS PASHUK Impact of Roman Law on the European Convention on Human Rights, LILIANA SHEVCHUK Європейська парадигма нотаріату: римські витоки / Paradygmat notariatu europejskiego: rzymskie korzenie, BORYS TYSZCZYK Doktor habilitowany prawa Aleksander Nadraha – szkic do biografii, ARTYKUŁY, SEBASTIAN BENTKOWSKI Czynniki determinujące jakość administracji publicznej w nauce administracji, PAULINA BIEŚ-SROKOSZ, PATRYK BŁASIAK Ugoda administracyjna jako konsensualna prawna forma działania administracji publicznej, ANNA BURDOVÁ Analysis of Socio-Economic Impacts of Unemployment on the Population of Slovakia, KRZYSZTOF CHOCHOWSKI Strategia cyberbezpieczeństwa jako przejaw polityki administracyjnej, ŁUKASZ JAROCKI, KAROL JURCZENIA Regulacje prawne odnoszące się do testowania samochodów autonomicznych na drogach publicznych w Polsce i Kalifornii, KATARZYNA KŁOSOWSKA-LASEK Wpływ nauki polityki administracyjnej na prawo administracyjne i administrację publiczną, KATARZYNA PURC-KUROWICKA Conflict Management Through Mediation – Opportunities and Barriers to Mediation ALEKSANDRA NICZYPORUK Łacińskie paremie na gmachach sądów w Białymstoku przejawem europejskiej tradycji prawnej, Afiliacje

Skip to content