[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 108, Seria Prawnicza, Prawo 27

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, ARTYKUŁY, AGATA BARCZEWSKA-DZIOBEK Wpływ zasady partnerstwa na zmiany w działaniach organów administracji publicznej, ANNA CHOCHOWSKA Administracja publiczna jako służba na rzecz dobra wspólnego, GABRIELA DOBROVIČOVÁ Decyzje prezydenta dotyczące amnestii w Republiki Słowackiej – kwestie teoretyczne i praktyczne, RAFAŁ DOWGIER Kilka refleksji na temat zasady in dubio pro tributario, ELŻBIETA EJANKOWSKA Zastosowanie actio de peculio z powodu filiae familias w okresie pryncypatu, RENATA KAMIŃSKA Procuratores – cesarscy agenci czy pomocnicy kuratorów?, SYLWESTER KASPRZAK Moc i słabości w działaniu prawa administracyjnego, ANETA KOWALCZYK Ewolucja prawa koalicji. Standardy międzynarodowe a prawo polskie, MAŁGORZATA ŁUSZCZYŃSKA Polska krytyka normatywizmu Hansa Kelsena, ZDZISŁAW MAJKUT Analiza ekonomiczna prawa jako dobra jakość procesu legislacyjnego, RADOSŁAW OLSZEWSKI Gwarancje podejrzanego i pokrzywdzonego dotyczące dostępu do akt postępowania przygotowawczego w świetle zmian legislacyjnych, MARIUSZ POPŁAWSKI Wpływ ogólnych zasad prawa podatkowego zawartych w nowej ordynacji podatkowej na interpretację przepisów prawa podatkowego, PIOTR RUCZKOWSKI Dualizm czy triada nauk administracyjnych a koncepcja inkluzywnej administracji, TIBOR SEMAN Transterytorialne akty administracyjne w słowackiej administracji – nauka prawna, AGNIESZKA SKÓRA Wybrane zagadnienia administracji elektronicznej. Uwagi na tle środków komunikowania się stron z organami administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, PIOTR K. SOWIŃSKI Prawo osoby zatrzymanej procesowo do pomocy prawnej (art. 245 § 1 k.p.k.), PIOTR SZRENIAWSKI Metodologia nauk administracyjnych w perspektywie teorii rywalizacji hierarchii, RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK Hereditas damnosa – hereditas suspecta. Ryzyko nabycia spadku w prawie rzymskim, JOZEF TEKELI Transnarodowe skutki decyzji urzędu antymonopolowego Republiki Słowackiej, KRZYSZTOF WOŹNIEWSKI Problem skuteczności czynności procesowej dokonanej „przedwcześnie” – kilka uwag na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 grudnia 2018 r., 21497/14 (Witkowski), Afiliacje

Skip to content