[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:

VLADIMÍR BABČÁK – Príprava daňovej reformy v Slovenskej republike,

MILENA BARINKOVÁ – Východiská a smerovanie štátnej sociálnej podpory v Slovenskej republike,

MÁRIA BUJŇÁKOVÁ – Opodstatnenost’ daňového práva ako samostatného odvetvia práva v právnom poriadku Slovenskej republiky,

MATEUSZ DROBA – Uwagi o pojęciu sprzedaży konsumenckiej,

SABINA GRABOWSKA – Instytucja inicjatywy ludowej w Europie. Rozwój formy demokracji bezpośredniej,

RADOSŁAW GRABOWSKI – Proces przekształcenia idei prawnej ochrony życia w normę konstytucyjną,

DOROTA HABRAT – Prawnokarna konstrukcja winy w odniesieniu do osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Zarys problematyki,

GRZEGORZ JĘDREJEK – Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (krzywdę) w świetle prawa karnego,

KATARZYNA KACZMARCZYK – Współzależność a suwerenność państwa i prawne możliwości współpracy “ponad granicami”,

MACIEJ KIJOWSKI – Przewodniczący Rady Państwa jako Przewodniczący Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa (1968, 1972-1985),

MONIKA KLEJNOWSKA – Zawiadomienie organu ścigania o popełnieniu własnego przestępstwa,

CZESŁAW PAWEŁ KŁAK – Wyrok nakazowy a postępowanie cywilne, sądowoadministracyjne i administracyjne. Zagadnienia wybrane,

KATARZYNA KŁOSOWSKA – Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w świetle konstytucyjnych gwarancji wolności,

JOZEF MADLIAK – Právna ochrana nedotknutel’nosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike,

EUGENIUSZ MOCZUK, GRZEGORZ MIKRUT – Sekty jako zjawisko społeczne,

IGOR RAÁB – K vybraným otázkam rozhodovania slovenských súdov v rodinných veciach s medzinárodným (cudzím) prvkom,

LUDMIŁA SOMOROVÁ – Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a ústavné zmeny,

ANDRZEJ WITKOWSKI – Zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku obrotowego w Polsce w latach 1944-1950,

VLADIMÍR VRANA – Existovalo či neexistovalo v rímskom práve právoplatné manželstvo podl’a ius gentium?,

KATARZYNA ZAGULAK – Niektóre zagadnienia formalizacji struktur administracji publicznej – zarys problemu,

HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA – Instytucja Rzecznika Interesu Publicznego. Zagadnienia wybrane,

EUGENIUSZ MOCZUK – Robert Fico: Trest smrti,

Vyd. KODEXPRESS s.r.o., Bratislava 1998, 108 ss.

Skip to content