[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 38, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Od redaktora, DANIEL MARKOWSKI – Planowanie struktur społecznych. Przyczynek do polskiej zmiany, STANISŁAW KWIATKOWSKI – Socjologiczne aspekty zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa obywateli, JANUSZ PIEGZA – Społeczne i polityczne aspekty globalizacji w rolnictwie, SŁAWOMIR RĘBISZ – Wyzwania szkolnictwa wyższego krajów Europy środkowowschodniej u progu XXI wieku, RENATA WIELGOS-STRUCK, MAŁGORZATA BOZACKA – Motywy podejmowania decyzji o kształceniu w zawodzie pracownik socjalny w opiniach młodzieży studiującej, AGNIESZKA DRAG – Orientacje życiowe kobiet na przykładzie rzeszowskiego ośrodka akademickiego, ILONA KOWALSKA-BURNAT – Nowy rodzaj edukacji – e-nauczanie, WOJCIECH BROSZKIEWICZ – Techniki manipulacji graficzną prezentacją danych (na wybranych przykładach), MONIKA śLĘZAK – Wywiad narracyjny i możliwość jego zastosowania na gruncie socjologii sportu (na wybranych przykładach), RECENZJE: DANIEL MARKOWSKI – Henryk Domański, Andrzej Rychard, Paweł śpiewak. Polska jedna czy wiele? Wyd. Trio, Warszawa 2005, s. 202, AGATA KOTOWSKA – Recenzja książki Immanuela Wallersteina Koniec świata jaki znamy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 319, AGATA KOTOWSKA – Recenzja książki Grzegorza Babińskiego Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004, s. 280, EWA MARKOWSKA-GOS – Recenzja książki Anny Gizy-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacje w perspektywie interdyscyplinarnej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2005, s. 296, ZENONA KRUPA – Recenzja książki Cywilizacja medialna: Geneza, ewolucja, eksplozja Tomasza Gobana-Klasa, WSiP, Warszawa 2005, s. 288.

Skip to content