[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 39, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Katarzyna Buczek – Układ trilingwalny – język rosyjski jako drugi język obcy, Małgorzata Dziedzic – Edukacyjne programy multimedialne w nauczaniu i uczeniu się języka rosyjskiego, Ewa Dźwierzyńska – Problem lokalizacji funkcji językowych w korze mózgowej człowieka, Ewa Dźwierzyńska – Wpływ probabilistycznego doświadczenia językowego odbiorcy na antycypację tekstu, Maria Kossakowska-Maras – Ogólnopedagogiczne właściwości nauczyciela języka obcego w świetle literatury przedmiotu, Antoni Paliński – O uniwersalności ćwiczenia “pisanie ze słuchu” w nauce języka obcego, Iwona Piętak-Radimersky – Stereotypy Rosji i Rosjan a nauczanie języka rosyjskiego, Monika Pociask – К проблеме потребности создания медицинского специализированного курса иностранного языка для медсестер, Zygmunt Sibiga – Zachowania językowe dzieci i młodzieży w warunkach bilingwizmu (na przykładzie zbiorowości polonijnych w Stanach Zjednoczonych), Joanna Smoła – Zagadnienie błędu metodycznego nauczycieli języków obcych w świetle literatury dydaktycznej, Katarzyna Wądołowska-Lesner – Miejsce książki i prasy w życiu Polaków, Grzegorz A. Ziętala – Elementy interkulturowej komunikacji niewerbalnej na zajęciach z języka biznesu, Anna Żarska – Nauczanie autonomiczne na zajęciach z PNJR.

Skip to content