[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Antoni Dral – Ewolucja szczególnej, ustawowej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników pełniących przedstawicielskie funkcje publiczne, Anna Habrat – Ideał człowieka i społeczeństwa według Leona Petrażyckiego, Monika Klejnowska – Kilka uwag na temat dowodowego wykorzystania w procesie karnym dokumentów sporządzonych przez oskarżonego i świadka poza postępowaniem, Aneta Kowalczyk – Uprawnienia reprezentatywnych ponadzakładowych organizacji związkowych w zakresie desygnowania przedstawicieli związków zawodowych do organów dialogu społecznego, opiniodawczo-doradczych, kontrolnych, Anna Marcisz-Dynia – Zasada bezpośredniego skutku norm prawa wspólnotowego, Maria Michur-Ziemba – Aspekty prawnomiędzynarodowe powstania Wspólnoty Niepodległych Państw, Stanisław Pieprzny – Administracyjnoprawne formy działania Policji, Piotr Krzysztof Sowiński – Odpowiedź oskarżonego na akt oskarżenia (Art. 388 § 2 KPK), Renata świrgoń-Skok – Zagadnienie części składowych rzeczy w prawie rzymskim, Andrzej Witkowski – Obowiązek uiszczenia podatku gruntowego w ziemiopłodach w Polsce w latach 1947–1950.

Skip to content