[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Stanisław Macioł – Wybrane aspekty procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, Joanna Paliszkiewicz – Rola kapitału ludzkiego w procesie zarządzania wiedzą, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga – Alokacja pomocy publicznej a konkurencyjność polskiej gospodarki, Anna Barwińska-Małajowicz – Priorytety polityki Unii Europejskiej w kontekście przemian zachodzących w europejskiej gospodarce – polityka równości płci, Alina Szewc-Rogalska – Kryteria klasyfikacji i mierniki struktury własnościowej przedsiębiorstw, Piotr Cyrek, Marian Woźniak – Strategie zaopatrzenia przedsiębiorstw handlu detalicznego, Adam Czudec, Alina Walenia – Renty strukturalne w rolnictwie jako instrument polityki ekonomicznej, Barbara Fura, Katarzyna Puchalska, Krzysztof Puchalski – Stan i prognoza rozwoju polskiego handlu zagranicznego żywnością i zwierzętami żywymi w latach 1995–2008, Ryszard Kata, Marta Kawa – Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Petro S. Patsurkivsky – Adaptation of Legislative Regulation of the Relationship in Ukraine to the Standards of European Union, Ruslana Havrylyuk – The legal nature of treasury revenues due to state payments: the comparison of competing methodological approaches, Vova Patsurkivsky – The tax reform of control council in Germany (May 1945–April 1947), Mariola Grzebyk, Małgorzata Lechwar – Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju lokalnego w świetle opinii mieszkańców, Małgorzata Leszczyńska – Nierówności dochodów ludności rolniczej w przekroju województw i ich przyczyny, Dariusz Zając – Ocena wybranych warunków działalności gospodarczej w województwie podkarpackim, Waldemar Kalita – Zmiany w zaangażowaniu kapitału zagranicznego na Podkarpaciu, Colin F. Hales, Jadwiga Pawłowska-Mielech – Wykorzystanie internetu w działalności podkarpackich przedsiębiorstw, Ewa Baran – Grupy producentów jako sposób pokonywania barier rozwojowych gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim, Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk – Jakość życia w kontekście sytuacji materialnej gospodarstw domowych w woj. podkarpackim, Bożena Sowa – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – funkcjonowanie i realizacja w powiecie jarosławskim, Wiesława Kuźniar, Wiesław Szopiński – Konkurencyjność PSS “Społem” w Rzeszowie wobec przeobrażeń w sferze handlu.

Skip to content