[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 48, Seria Prawnicza, Prawo 6

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Marta Berdel-Dudzińska – Autonomia szkół wyższych w Konstytucji RP z 1997 roku oraz w doktrynie prawa konstytucyjnego, Anna Golonka – Zakres informacji przekazywanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej uprawnionym instytucjom, Monika Klejnowska – Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażaleniowym w sprawie karnej, Aneta Kowalczyk – Zdolność układowa reprezentatywnych związków zawodowych, Anna Marcisz-Dynia –  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, Grzegorz Maroń – Dworkinowska wizja zasad prawa, Leszek Pawlikowicz – Organizacja, zakres kompetencji, potencjał oraz środki i formy pracy terenowego kontrwywiadu w latach 1956-1964 na przykładzie Wydziału II Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, Małgorzata Trybus – Ewolucja pojęcia „zeszpecenie lub zniekształcenie ciała” w kolejnych kodeksach karnych, Andrzej Witkowski – Z badań nad postępowaniem egzekucyjnym zarządów gmin w latach 1945–1950, Władysław Piotr Wlaźlak – Obsada personalna Konsystorza Foralnego w Radomsku (1763–1787), Halina Zięba-Załucka – Formy aktów prawnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Skip to content