[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Anna Kupiszewska– Pogranicze światów i kultur, czyli obraz Andaluzji w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego, Marzena Jarzyna – Problematyka oraz charakterystyka wybranych postaci w Rozmowach zmarłych Ignacego Krasickiego, Marzena Wojciechowska – Obraz niedoli chłopskiej w pierwszej pieśni Ziemiaństwa polskiego Kajetana Koźmiana, Dorota Stanisławczyk – Miłość nauk i żądza czynienia […] dobrze były […] panującą jego namiętnością – literacki portret Adama Kazimierza Czartoryskiego, Roman Magryś – Elity polskiego oświecenia. Księża w Przewrocie umysłowym w Polsce… Władysława Smoleńskiego, Jolanta Kowal, Magdalena Patro – Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793–1806, Magdalena Patro, Jolanta Kowal – W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół Rocznicy Kazimierza Brodzińskiego, Mariusz Chrostek – Tak umierali męczennicy i święci… Legenda zesłańca księdza Jana Sierocińskiego, Renata Dąbrowska – Jak działa ten mechanizm? Kilka uwag o literaturze popularnej, Dominika Partyńska-Salamaga – Gladiolus tavernalis – rozrachunek Nowaczyńskiego z młodopolską cyganerią, Małgorzata Janda – Kolorystyczne impresje Leopolda Staffa, Jolanta Pasterska – Polak – „emisariusz wolności” w świetle powieści Nie umiera się w Miami… Tadeusza Nowakowskiego, Janusz Pasterski – Zawikłane sprawy pamięci. Niemieckie dziedzictwo przegranej wojny w powieści Syn zadżumionych Tadeusza Nowakowskiego, Stanisław Kryński – Nieufność wobec fikcji w międzywojennych narracjach o artyście, Iwona Solecka – Jerzy Zawieyski a konwersja. Motywacje oraz znaczenie jednostkowych przeobrażeń personalistycznych, Żbieta Mazur – Między autentyzmem a liryką marzeń. U źródeł poezji Zbigniewa Bieńkowskiego, Ewa Sak-Grzelczak – O francuskojęzycznych wierszach Jana Brzękowskiego, Danuta Hejda – Znaki zagłady w twórczości katastrofistów międzywojennych, Małgorzata Kurda – Silvester: Kryteria moralne w krytyce literackiej – głos w dyskusji metakrytycznej schyłku dwudziestolecia międzywojennego, Marta Maciejowska – Problemy adresata w twórczości Czesława Janczarskiego, Ewelina Szumska – Filozofia piękna w ujęciu Karola Wojtyły, Adriana Pyszkowska-Włoch – Czesława Miłosza droga do haiku – dialog zachodniego poety z literaturą Wschodu, Piotr Dariusz Urban – Raport z oblężonego Miasta a dramat romantyczny, Sylwia Baran – Literackie światy Olgi Tokarczuk.

Skip to content