[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 53, Seria Prawnicza, Prawo 7

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ARTYKUŁY: Anna Golonka – Ochrona sektora bankowego przed praniem pieniędzy w świetle polskich regulacji prawnych, Maciej Kijowski – W sprawie opieszałości państwa w udzielaniu rekompensaty materialnej sportowcom wycofanym z udziału w XXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich – medalistom zawodów „Przyjaźń 84”, Monika Klejnowska – Pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie karnej, Ewa Leniart – Usiłowanie zmiany ustroju państwa oraz usiłowanie usunięcia organów władzy jako zbrodnie stanu. Zarys problemu, Grzegorz Maroń – Formuła ważenia zasad prawa jako mechanizm usuwania ich kolizji na przykładzie koncepcji Roberta Alexego, Artur Mazurkiewicz – Kryteria wyboru ośrodków miejskich na siedziby władz wojewódzkich na przykładzie Rzeszowa jako stolicy województwa podkarpackiego, Leszek Pawlikowicz – Działania terenowego kontrwywiadu w zakresie wykrywania, zwalczania oraz zapobiegania działalności wywiadowczej państw zachodnich prowadzonej przeciwko PRL w latach 1956–1964  na przykładzie Wydziału II Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, Marcin Pączek – Odpowiedzialność agresora za nielegalne użycie siły, Dorota Semków-Chajko – Współczesna koncepcja praw człowieka na przykładzie wybranych dokumentów ONZ, Rady Europy, OBWE oraz Unii Europejskiej, Magdalena Sosnowska-Łozińska – Geneza, powstanie i działalność Banku Polskiego w latach 1828–1885, Piotr Krzysztof Sowiński – Zniesienie karalności łapownictwa czynnego jako element walki ze zjawiskami korupcyjnymi (art. 229 §6 k.k.), Piotr Steczkowski – Matrimonium gaudet favore iuris. Komentarz do kan. 1060 KPK, Beata Stępień-Załucka – Geneza i działalność światowej Organizacji Handlu (WTO) na arenie międzynarodowej, Andrzej Witkowski – Z badań nad realizacją obowiązku społecznego oszczędzania przez uczestników funduszu B – rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego w latach 1948–1950, Władysław Piotr Wlaźlak – Oficjałowie Konsystorza Okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim], OMÓWIENIA:  Marek Prengel – Christian W. Lohse (red.): Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Wydawnictwo Nomos, Baden-Baden 2004, ss. 188, 39 euro.

Skip to content