[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 54, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: OD REDAKTORA, I. INTEGRACJA EUROPEJSKA I JEJ PODKARPACKIE KONSEKWENCJE: Dorota Semków-Chajko – Integracja europejska. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Konstytucji dla Europy, Paweł Walawender – Wpływ intelektualizacji i globalizacji gospodarki światowej na segment rynku pracy dla osób z wyższym wykształceniem, Barbara Marek-Zborowska – Społeczne warunki rozwoju przedsiębiorczości w Dębicy, Jerzy Jestal – Migracje a zmiana społeczna, Magdalena Pokrzywa – Zagraniczne migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 roku w świetle badań centralnych instytucji, II. KWESTIE SOCJALNE: Małgorzata Bozacka – Wykluczenie społeczne a ubóstwo. Pojęcia i teorie, Michał Matlęga – Wpływ transformacji ustrojowej na życie starszych mieszkańców Rzeszowszczyzny, III. NOWE MEDIA SPOŁECZNE I ICH ZASTOSOWANIE: Magdalena Szpunar – Tylko @ nie głosuje. Internet i jego wpływ na partycypację wyborczą, Zenona Krupa – Komputeryzacja bibliotek naukowych w społeczeństwie informacyjnym, IV. VARIA: Iwona Żuk – Obraz polskiej rzeczywistości w świetle przekazów okładek wybranych czasopism z lat 2003–2006, Stanisław Kwiatkowski – Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzysowego (część druga), Małgorzata Dziura – Droga w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie dwóch wsi w powiecie rzeszowskim).

Skip to content