[wcas-search-form]

6.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 56, Seria Prawnicza, Prawo 8

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Władysław Piotr Wlaźlak, Leszek Pawlikowicz – Kariera naukowa i twórczość profesora Władysława ćwika, Leszek Pawlikowicz – Działalność profesora Władysława ćwika a kwestia utworzenia Wydziału Prawa w Filii UMCS w Rzeszowie, Leszek Pawlikowicz – Bibliografia prac naukowych profesora Władysława ćwika z lat 1955–2009, Bogdan Bobowski – Testamenty mieszczan jako źródło historyczne, Anna Golonka – Wpływ szkoły klasycznej na ujęcie winy w polskim prawie karnym – próba analizy, Stanisław Grodziski – Uwagi o wartości badawczej kronik żywieckich z XIX wieku, Dorota Habrat – Kształtowanie się odpowiedzialności karnej podmiotów kolektywnych w państwach systemu common law, Monika Klejnowska – Granice rozpoznawania sprawy karnej i orzekania w postępowaniu odwoławczym – historia i współczesność, Ewa Lenart – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w pierwszych latach swego istnienia (1946–1967), Adam Lityński – „Sąd nie powinien uchylać się od stosowania terroru…”, Jakub M. Łukasiewicz – Ustroje majątkowe małżonków w Polsce na przestrzeni wieków XIII–XIX. Zarys problematyki, Jan Łukasiewicz – Przemijanie paradygmatów organizacyjnych w badaniach administracji publicznej, Grzegorz Maroń – Wzorzec prawa w Etymologiae św. Izydora z Sewilli jako przyczynek do rozważań nad cechami dobrego prawa, Stanisław Nabywaniec – Katechizacja i szkolnictwo niedzielne Cerkwi prawosławnej w Lubelskiem w okresie międzywojennym, Jan Olszewski – Wskazania w zakresie oceny zakazów konkurencji, Leszek Pawlikowicz – Działania terenowego kontrwywiadu w zakresie kontroli międzynarodowego ruchu osobowego w latach 1956–1964 na przykładzie Wydziału II Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, Grzegorz Pieszko – Społeczeństwo polskie w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Beata Sagan – Upadłość konsumencka jako instrument ochrony praw ekonomicznych konsumenta, Viktoriya Serzhanova, Stanisław Sagan – Ewolucja i kształt obecny Althingu, Beata Stępień-Załucka – Trybunał Koronny – geneza, pierwotna regulacja działalności – na tle systemu sądowego i czasów złotej wolności szlacheckiej, Roman Tokarczyk – Z dziejów życia i zagłady Żydów miejscowości Turobin, Ryszard Tomczyk – Proces Olgi Hrabar i towarzyszy. Z dziejów sądownictwa galicyjskiego, Izabella Trojnar-Wiciejowska – Status małoletniego świadka w procesie karnym – wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w kodeksach postępowania karnego z 1928 i 1969 roku, Małgorzata Trybus – Choroba zagrażająca życiu – modyfikacje pojęcia w kolejnych kodeksach karnych, Andrzej Witkowski – Zażalenia na decyzje w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy w okręgu Izby Skarbowej w Rzeszowie w 1947 r., Wojciech Witkowski – Koncepcje i efekty prac nad zarządem wymiaru sprawiedliwości u schyłku Księstwa Warszawskiego (1813–1815), Władysław Piotr Wlaźlak – Sędziowie surogaci Konsystorza Okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim], Sprawozdanie: Lidia Hałoń-Chełpa – Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata”, która odbyła się w Jasionce w dniach 16–19 września 2008 roku.

Skip to content