[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 59, Seria Filologiczna, Historia Literatury 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Roman Magryś – „Zyszczy nam, spuści nam”. Ciąg dalszy kontrowersji interpretacyjnych wokół Bogurodzicy, Iga Sobina – Gustaw Waza – Tadeusz Kościuszko. Polsko-szwedzkie paralele w dramacie po 1794 roku, Dorota Stanisławczyk – Indywidualizm narodowy w refleksjach A.K. Czartoryskiego na temat specyfiki „charakteru Polaków”, Anna Kupiszewska – Jana Potockiego i Ryszarda Kapuścińskiego podróże z Herodotem, Magdalena Patro – „Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga…”. O motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans, Jolanta Kowal – Echa kampanii napoleońskiej 1812 roku w twórczości Marcina Molskiego i Antoniego Goreckiego. Próba porównania, Alina Cybulska – Kobieta, dusza… fraktal? Eksperyment z kompozycją W mroku gwiazd Tadeusza Micińskiego, Magdalena Pocałuń-Dydycz – Wspomnienie i baśniowość w wybranych wierszach z tomu Dzbanek malin Maryli Wolskiej, Małgorzata Janda – Korespondencje poezji Leopolda Staffa z malarstwem realistycznym, Danuta Hejda – Poezja Feliksa Przysieckiego w kręgu Skamandra, Stanisław Dłuski – „Przeklęte pokolenie”? Krytycy o grupie literackiej Kwadryga, Małgorzata Kurda – Silvester: „W poszukiwaniu człowieka” (O Ferdydurke Witolda Gombrowicza), Elżbieta Mazur – Echa katastrofizmu i czas Apokalipsy w wierszach i poematach Zbigniewa Bieńkowskiego, Ewa Sak-Grzelczak – Perspektywa narracyjna i problem tożsamości w opowiadaniu Wyprawa do miasteczka Jana Brzękowskiego, Marta Maciejowska – „Niedźwiedzie światy”. Próba określenia fenomenu ich uniwersalności, Ewelina Szumska – Teatr Rapsodyczny a mistyka słowa w życiu i twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Monika Bury – W przestrzeniach mistycznej przyrody. Nad Pieśnią o Bogu Ukrytym Karola Wojtyły, Iwona Solecka – Antynomie dyskursu w Hymnach Maryjnych Romana Brandstaettera, Piotr Dariusz Urban – Monodramatyczny charakter Powrotu prokonsula Zbigniewa Herberta, Adriana Pyszkowska-Włoch – Uty Jarosława Iwaszkiewicza, Ewelina Radion – Nad percepcją piosenki „wchodzącej do pokoju Stasia” w trzech Brzezinach: Jarosława Iwaszkiewicza, Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Wajdy, Katarzyna Kasperkiewicz – Modlitwa milczenia – Hiob w poezji Anny Kamieńskiej, Agnieszka Motyka – Aprobata przemijania w wierszach księdza Jana Twardowskiego, Rafał Mazur – Obłaskawianie śmierci w wierszu Zesłowiczenie Agnieszki Osieckiej, Arkadiusz Luboń – Ambiwalencje translatorskie jako dzieło sztuki. Przypadek Stanisława Barańczaka, Małgorzata Irger-Kobierska – Współczesna dramaturgia polska wobec Samuela Becketta, Dorota Bielenda – Kobieta – matka – bogini. O formule archetypicznej w wierszach Stanisławy Kopiec.

Skip to content