[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 62, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 7

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Od redaktora, I. MEDIA I SONDAŻE: Witold Jedynak – świat sondażowych manipulacji, Wojciech Broszkiewicz – Podstawowe środki perswazji w arsenale rzecznika prasowego – zarys problematyki, II. PROBLEMY SPOŁECZNE I ZJAWISKA PATOLOGICZNE: Magdalena Skiba – Korupcja – diagnoza problemu w Polsce, Małgorzata Ciołek – Ubóstwo i marginalizacja ubogich jako negatywne skutki transformacji systemowej, Magdalena Niemiec – Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako proces degradujący jednostkę w społeczeństwie, Joanna Porada – Eurosieroctwo jako patologia nowej emigracji, Monika Mazurkiewicz – Ubóstwo na wsi a gminne strategie wobec problemów ubóstwa, III. STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE: Adam Kulczycki – Polsko-ukraińskie konflikty XX wieku we współczesnych relacjach bilateralnych, Monika Mazurkiewicz – Działalność oświatowo-naukowa i kulturalna polskich organizacji pozarządowych na Ukrainie, IV. DONACJA I śMIERĆ: Sylwia Chmiel – Transplantacje narządów – stan obecny, problemy etyczno-obyczajowe. Stosunek społeczeństwa polskiego do donacji, Sylwia Chmiel – Społeczne konsekwencje medycznych i prawnych kryteriów orzekania o śmierci. Współczesne społeczeństwo wobec śmierci, V. VARIA: Bernadeta Botwina – Zmiany społeczno-ekonomiczne na Podkarpaciu po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Magdalena Niemiec – Biurokracja według Maxa Webera, Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska – Lubelscy i rzeszowscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze szkół policealnych wobec przemian współczesnego świata, Ewelina Pikuzińska, Monika Golenia-Kmiecik – Poczucie sensu życia u młodzieży gimnazjalnej, VI. RECENZJE: Magdalena Skiba – Wiesław Gumuła, Teoria osobliwości społecznych: Zaskakująca transformacja w Polsce, Bernadeta Botwina – Anthony Giddens, Europa w epoce globalnej, Karolina Cynk – Wojciech Chudy, Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 1, Stanisław Bobko – Wiktor Poliszczuk, Ludobójstwo nagrodzone, Wojciech J. Cynarski – Mieczysław Gulda, Socjologia: wprowadzenie do socjologii turystyki.

Skip to content