[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 65, Seria Filologiczna, Historia Literatury 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY: Magdalena Hawrysz – Zwierściadłko panienek chrystyjańskich Marcina Czechowica (1532–1613) – między normą a realizacją gatunku, ANNA SKÓBEL – Genetliakony w twórczości Kaspra Miaskowskiego, Radosław Sztyber – Do zoila nie-zoila, bo Gryzosława, Małgorzata Krzysztofik – Biblia w Kazaniach pogrzebnych Aleksandra Lorencowicza (1670) – płaszczyzny obecności, funkcje nawiązań, Agata Demkowicz – Poetycki wizerunek carskich dygnitarzy i Katarzyny II w wybranych panegirykach Michała Koryckiego, Roman Magryś – Retoryczny kształt rozprawy Franciszka Karpińskiego O wymowie w prozie albo wierszu, Marek Nalepa – „Oto mój dom ubogi” – powroty Polaków na prowincję po 1793 roku, Sławomir Kufel – W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego, Agnieszka Gocal – Oświeceniowe refutacje libertynizmu, deizmu i masonerii na przykładzie kazań Konrada Kawalewskiego, Magdalena Bąk – Jak Słowacki „zdradzał” Moore’a, czyli o sztuce przekładu na dwóch przykładach, Renata Gadamska-Serafin – Rozum czy wiara? O romantycznych poszukiwaniach racjonalności, Tadeusz Półchłopek – Inspiracje staroindyjskie w twórczości Leszka Dunina-Borkowskiego, Kazimierz Surowiec – Miłość i pieniądze. O finansowej karierze Stanisława Wokulskiego, Tadeusz Bujnicki – Zagłoba i ukraińscy chłopi. Studium mistyfikacji, Anna Wal – Zawalidroga Herminii Naglerowej jako powieść o dojrzewaniu, Stanisław Dłuski – Horyzont metafizyczny w poezji Władysława Sebyły, II. RECENZJE I OMÓWIENIA: Roman Magryś – Piotr Żbikowski: Horyzonty polskiego oświecenia. Wykłady z epoki 1740–1830, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010, Danuta Hejda – Tadeusz Kłak: Drogami Czechowicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, Barbara Trygar – Agnieszka Nęcka: Starsze, nowsze, najnowsze, Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2010, III. KOMUNIKATY: MAREK STANISZ – Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie, Elżbieta Mazur, Danuta Hejda – Jubileusz Profesora Gustawa Ostasza, Jolanta Pasterska, Magdalena Patro-Kucab, Marek Stanisz – Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR.

Skip to content