[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 66, Seria Filologiczna, Dydaktyka 6

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE: Roman Magryś – O zmiennych obliczach Ignacego Krasickiego. Satyry na tle innych utworów  pisarza, Elżbieta Kozłowska – Twórczość poetycka Adama Asnyka a problematyka wartości na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, Stanisław Dłuski – Nowa poezja polska w szkołach ponadgimnazjalnych w kontekście „sztuki interpretacji”, Ewa Kalus-Korgol – Antropocentryczny wymiar poezji tatrzańskiej po 1989 roku, Stanisław Kubiś – „O dawnym przeciwieństwie między poezją a filozofią” w perspektywie twórczości Karola Wojtyły, II. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE: Kazimierz Ożóg – Czy w nowych czasach mamy nowy język polski?, Ewelina Sowa – Z problematyki kształcenia sprawności językowej uczniów gimnazjum, Karolina Mazur – Jak efektywnie uczyć ortografii?, III. KSZTAŁCENIE KULTUROWE: Kazimierz Maciąg – Fryderyk Chopin i jego muzyka w literaturze dla dzieci i młodzieży, Agata Kucharska-Babula – Mazurek h-moll op. 30 nr 2 Fryderyka Chopina w poetyckim tłumaczeniu Kornela Ujejskiego, Danuta Hejda – Obrazowanie przestrzeni miasta w poezji i sztukach plastycznych okresu dwudziestolecia międzywojennego (na wybranych przykładach), Ewa Fedyczkowska – Pieśni lasowiackie z archiwum ludowego Franciszka Kotuli, IV. WARSZTAT DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA: Tadeusz Półchłopek – Wpływ szkoły na postawy epistemologiczne uczniów gimnazjum, Elżbieta Mazur – Projekt edukacyjny. Rekonesans dydaktyczny, Mirosław Czarnik – Wykorzystanie metody projektu w realizacji ścieżki regionalnej na przykładzie wielokulturowej i wielonarodowej przeszłości powiatu strzyżowskiego, Dorota Karkut – „Historia magistra vitae est?” – refleksje o uczniowskim czytaniu książek o tematyce hi­sto­rycznej, V. PODRĘCZNIKI SZKOLNE ZA GRANICĄ: Edyta Czop – Działalność kolporterska Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago (w wybranych latach).

Skip to content