[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 2: Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Ольга Биричевская – Фразеология со значением «пространство» в русской языковой картине мира (в аспекте преподавания русского языка как иностранного), Aleksandra Burak – Русский бизнес-сленг, Zofia Czapiga – Formalno-składniowa charakterystyka tekstu specjalistycznego (na przykładzie kontraktów w języku rosyjskim), Magdalena Fałat – Komunikacja niewerbalna w negocjowaniu w kulturze polskiej i rosyjskiej na przykładzie aparycji, chronemiki, proksemiki i wokaliki, Людмила Харченкова – Деловое общение в контексте межкультурной коммуникации, Magdalena Kiełb – Wizerunek kobiety w reklamie, Марина Киселева – Лингвокульутрологическое значение рекламных текстов в аспекте преподавания русского языка как иностранного, Joanna Krzemińska – Польская и русская деловая корреспонденция, Korsynia Kuc – Англицизмы в польском языке XXI века (терминосистемы: экономика, торговля, финансы и банковское дело), Barbara Maciąg – Obraz przedsiębiorcy w literaturze rosyjskiej, Agata Pękala – Stereotyp Rosjanina w Polsce, Валерия Пенкина – Лингвокультурный концепт как предмет исследования, Андрей Полонский, Валентина Глушкова – Особенности культуры делового общения современного россиянина, Magdalena Pyda – Obraz pracy w przysłowiach polskich i rosyjskich, Галина Васильева – Ассоциативно-вербальное поле концепта «отдых» в русской языковой картине мира как предмет обучения РКИ, Jakub Worowski – Biznes w oczach Rosjan, Jakub Worowski – Поляки и бизнес (на примере трех представителей польского бизнеса), Magdalena Zegar – Популярные польские бренды в торговой отрасли, Grzegorz A. Ziętala – Бренд как элемент мира бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку.

Skip to content