[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 3: Metodyka nauczania języków obcych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Иван Бойцов, Татьяна Нестерова – О подготовке и проведении сертификационного тестирования в ходе курсового обучения русскому языку как иностранному вне языковой среды, Katarzyna Buczek – Propozycje pracy nad alfabetem w podręcznikach przeznaczonych do nauczania/uczenia się języka rosyjskiego od podstaw, Katarzyna Buczek – Wykorzystanie niektórych założeń metod intensywnego nauczania języków obcych w nauczaniu filologów-rusycystów od podstaw, Дарья Быкова – Тандем-обучение русскому языку как иностранному в условиях взаимодействия российских и иностранных студентов, Erzsébet Сsékéne Jónás – Контрастивная семантика компьютерной коммуникации (венгерско-русское сопоставление), Małgorzata Dziedzic – Wykorzystanie edytora tekstu w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, Małgorzata Dziedzic – Multimedialne prezentacje dydaktyczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, Ewa Dźwierzyńska – Sposoby zapamiętywania obcojęzycznego słownictwa, Ewa Dźwierzyńska – Zastosowanie strategii/technik pamięciowych w nauczaniu leksyki, Fabio Conti – Multimedia i językoznawstwo: nauczanie języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej w Internecie, Maria Kossakowska-Maras – Realizacja prac licencjackich z glottodydaktyki w ramach studiów dwustopniowych – uwagi, propozycje, Magdalena Mierzwa – The role of motivation in SLA, Magdalena Mierzwa – Obecność języka ojczystego uczących się w kształtowaniu kompetencji socjokulturowej w zakresie języka docelowego, Леонид Московкин – Из истории русско-польских культурных связей в XVII–XVIII веках: учебники польского языка для русских и русского языка для поляков, Larisa Pavlovska – Коммуникация как элемент педагогического общения на уроке РКИ, Светлана Плотницкая – Internet-ресурсы в формировании иноязычно-речевой коммуникативной компетенции студентов, Joanna Smoła – Nowe tendencje w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, Urszula Szalast-Bytys – Gry i zabawy w procesie nauczania języka obcego w świetle literatury glottodydaktycznej, Urszula Szalast-Bytys – Урок грамматики с музыкальным компонентом, Татьяна Тамбовкина – Методические принципы создания самоучителя иностранного языка, Наталия Турунен, Алексей Лобский – Русский художественный текст в обучении «культурной грамотности» финских учащихся, Wiesława Wojciechowska – Контроль умения создания некоторых видов письменных контактоустанавливающих текстов на первом курсе русской филологии – группа начинающая обучение с нулевого уровня, Halina Zając-Knapik – Interferencja języka ojczystego w procesie opanowywania języka obcego. Podstawy teoretyczne, Grzegorz A. Ziętala – Educating specialists in the field of ‘language for Business purposes’ as part of a philological course of studies, Anna Żarska – Sytuacje komunikacyjne na zajęciach z PNJR, Anna Żarska – Funkcje języka a kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów-filologów.

Skip to content