[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 70, Seria Filologiczna, Historia Literatury 6, Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski) – Słowo wstępne, I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY: Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański) – Ze Stobiernej, Głogowa i Rzeszowa w daleki świat. Przypomnienie sławnego współziomka, Iga Sobina (Rzeszów) – Sentymentalna autokreacja Augusta Kotzebuego w Pamiętniku ze zsyłki na Syberię, Beata Dorosz (Instytut Badań Literackich PAN) – Kazimierz Wierzyński w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego, Ewa Kołodziejczyk (Politechnika Radomska) – Obraz Ameryki w opublikowanej korespondencji Czesława Miłosza z lat 1945–1950, Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski) – „Objechałem całą prawie Szwajcarię”. Helweckie inspiracje w twórczości Czesława Miłosza, Nina Taylor-Terlecka (University of Oxford, Anglia) – Od kryzysu do kryzysu – głosy zakulisowe o losach „Wiadomości”, Rafał Moczkodan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie” (styczeń 1957 – listopad 1958). Historia pisma, Florian śmieja (University of Western Ontario, Kanada) – „Kontynenty” a Dedecius, Agata Paliwoda (Uniwersytet Rzeszowski) – „Umrzeć jest najprościej”. O zesłańczych doświadczeniach w prozie Danuty Ireny Bieńkowskiej, Alicja Jakubowska-Ożóg  (Uniwersytet Rzeszowski) – Domy z „chceń i snów uwite”. Motyw domu w poezji Janusza Artura Ihnatowicza, Elżbieta Dutka (Uniwersytet śląski w Katowicach) – „Ten jego emigracyjny los”. O tomie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego …i poniosły konie, Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski) – Emigrant wobec polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego, Roman Magryś (Uniwersytet Rzeszowski) – „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!” Motywy emigracyjne i demaskacja mitów narodowych w Wariacjach pocztowych Kazimierza Brandysa, Agnieszka Nęcka (Uniwersytet śląski w Katowicach) – W pogoni za fantazmatem miłości. Na marginesie opowiadań Zygmunta Haupta, Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski) – świadek codzienności – Jerzy Pietrkiewicz, Marian Kisiel (Uniwersytet śląski w Katowicach) – Notatki do Czerniawskiego, Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski) – Precyzja i milczenie. O twórczości poetyckiej Wojciecha Gniatczyńskiego, Kazimierz Braun (University at Buffalo, USA) – Polski teatr na emigracji, Anna Wal (Uniwersytet Rzeszowski) – W służbie idei – Tu jest Polska Herminii Naglerowej, Grażyna Filip (Uniwersytet Rzeszowski) – śląskość w narracji wspomnieniowej Floriana śmiei, Maria Krauz (Uniwersytet Rzeszowski) – „Z wyrazami prawdziwej przyjaźni”. O strukturze i stylu dedykacji autorskich w księgozbiorze Floriana śmiei, Magdalena Boczkowska (Uniwersytet śląski w Katowicach) – Kim jesteśmy? Kim będziemy? Poszukiwanie tożsamości emigracyjnej w My zdies’ emigranty Manueli Gretkowskiej, II. RECENZJE I OMÓWIENIA: Zenon Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) – Zdzisław Stroiński i jego liryka, Gustaw Ostasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Tropy i powiązania emigracji, Arkadiusz Luboń (Uniwersytet Rzeszowski) – Gombrowicz filozoficzny. Czytając Humanizm performatywny Alfreda Galla, III. KOMUNIKATY: Andrzej Busza (University of British Columbia, Kanada) – Nagroda im. Kościelskich 1962, Ewa Wielgosz (Uniwersytet Rzeszowski) – „Konferencja Wittlinowska”, Nina Cieślik (Uniwersytet Rzeszowski) – Ocalić od zapomnienia „małe ojczyzny” i siebie. Sprawozdanie z cyklu spotkań z Profesorem Florianem śmieją, Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski) – Bibliofilska dylogia na temat Miłosza, Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski) – Sympozjum naukowe „Literatura polska w Kanadzie”, Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski) – Biografistyka i legendy, Zenon Ożóg, Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski) – Zaproszenie do publikacji na łamach czasopisma naukowego „Tematy i Konteksty”.

Skip to content