[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Contents ARTYKUŁY Marek Antas Pojęcie świadczenia w świetle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu Maria Bosak Formy zatrudniania pracowników młodocianych a szczególna funkcja ochronna prawa pracy Marta Flek Dyskusja publiczna w procesie planowania przestrzennego gminy Anna Golonka Regulacja występku uporczywego nękania w ujęciu prawnoporównawczym Radosław Hrynkiewicz Zmiana miejsca pracy urzędnika służby cywilnej Monika Klejnowska Ochrona świadków, pokrzywdzonych przestępstwem oraz innych uczestników procesu karnego przed zagrożeniem ze strony sprawcy czynu zabronionego Anna Kościółek Systemy automatycznego orzekania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego Agata Ludera-Ruszel Pojęcie kwalifikacji zawodowych w kontekście przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników Wojciech Magierło Sytuacja podatkowoprawna małżonków i konkubentów w świetle wybranych instytucji prawa podatkowego Grzegorz Maroń ślubowanie senatorskie w polskim porządku prawnym Agnieszka Możdżeń Zapis windykacyjny – nowa instytucja prawa spadkowego Ángeles Solanes Human rights, immigration and development: a view from Spain Cezary Tomasz Szyjko Prawo energetyczne jako element polityki klimatycznej UE Agnieszka Terlecka Ugoda administracyjna a zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego Katarzyna Zagulak, Mateusz Droba Wartości estetyczne jako ponadkulturowy element aksjologicznej płaszczyzny administracji – zarys problemu RECENZJE Marta Kopacz Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, wydanie 2 rozszerzone, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011, ss. 288 Beata Sagan Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców pod red. Rafała Blicharza i Michała Kani, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2011, ss. 207  SPRAWOZDANIA Justyna Kuśnierz-Chmiel Sprawozdanie ze spotkania służącego rozwojowi młodej kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skip to content