[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 78, Seria Prawnicza, Prawo 13

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Contents   Wstęp   Wystąpienie Gościa Honorowego   ARTYKUŁY NAUKOWE Lidia Brodowski Problemy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z europej­skim nakazem aresztowania Kamil Dobosz, Marika Scheibe Wpływ prawa Unii Europejskiej na działalność sądów administracyjnych – wybrane zagadnienia Elżbieta Dynia Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe – aspekty teoretyczne Anna Gądek Wpływ Procesu Bolońskiego na szkolnictwo wyższe w państwach Unii Europejskiej Magdalena Gniadzik Status studenta w prawie Unii Europejskiej Aleksandra Kluczewska Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polską regulację prawną w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa unijnego Bolesław Kurzępa Instytucja świadka anonimowego w polskiej procedurze karnej na tle orzecznictwa Euro­pejskiego Trybunału Praw Człowieka Michał Pyka Unia gospodarcza i walutowa – aktualny i przyszły wpływ na prawo polskie i polską gospodarkę Mariusz Ruszel Znaczenie regulacji prawnych Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa energe­tycznego Polski Patrycja Ryś Dlaczego o dopuszczalności pomocy publicznej udzielonej przez polski rząd Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. stojącym na skraju bankructwa decyduje Komisja Europejska? Bogusław Ulijasz Próba oceny wpływu prawa Unii Europejskiej na działalność prawotwórczą i faktyczną samorządu terytorialnego   ARTYKUŁY PRZEDSTAWICIELI PRAKTYKI I STUDENTÓW Robert Pelewicz Wpływ prawa Unii Europejskiej na działalność polskich sądów powszechnych z perspek­tywy praktykującego sędziego Robert Bielaszka Kształtowanie polskich rozwiązań prawnych przez Unię Europejską w zakresie efektyw­ności energetycznej Mateusz Czosnyka Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej jako sądy unijne Katarzyna Lechowicz Opieka dyplomatyczna i konsularna jako europejskie prawo obywatelskie  Noty biograficzne

Skip to content