[wcas-search-form]

18.36 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 82, Seria Prawnicza, Prawo 14

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents ARTYKUŁY Beata Bachurska Karnoprocesowe aspekty ochrony informacji w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. Wojciech Kosior Wybrane zagadnienia prawa energetycznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Anna Kościółek Protokół z posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym Aneta Kowalczyk Ochrona wynagrodzenia za pracę. Prawo rzymskie a współczesne regulacje prawa pracy Agata Ludera-Ruszel Rozważania na temat dopuszczalności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członków zarządu jednoosobowych spółek kapitałowych Grzegorz Maroń Feministyczna jurysprudencja jako współczesna szkoła prawnicza Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda, Natalia Zdeb Ile bezrobotnego jest w bezrobotnym? Prawno-socjologiczna analiza pojęcia bezrobotnego w przepisach polskiego prawa Łukasz Mroczyński-Szmaj Arbiter i arbitraż – na przestrzeni dziejów. Historia polskiego sądownictwa polubownego do 1989 r. Piotr Niczyporuk Bankierzy publiczni w starożytnym Rzymie Piotr Niczyporuk Bankierzy u Plauta Michał Ziółkowski Pojęcie wzoru przemysłowego i przesłanki jego ochrony   DYSKUSJA Mieczysław Janowski Dyskusyjna równość w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego   GLOSA Monika Klejnowska Glosa do postanowienia SN z 5 VI 2012 r. IV KK 22/12, OSNKW 2012, z. 11, poz. 115   SPRAWOZDANIA Anna Pięta-Szawara Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego nt. Rozważania nad istotą polityki i polityczności (Rzeszów, 22 kwietnia 2013 r.)   Afiliacje

Skip to content