[wcas-search-form]

17.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents  ARTYKUŁY Beata Bachurska Decyzje, orzeczenia, rozstrzygnięcia w procesie karnym – kilka uwag terminologicznych Agata Cebera Analiza rozwoju teorii dotyczących rozgraniczenia prawa publicznego i prywatnego przy zastosowaniu paradygmatu Thomasa S. Kuhna Anna Jacek, Katarzyna Ożóg Cywilna ochrona praw pacjenta Anna Kościółek Kurator procesowy dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu Ewa Leniart Zbrodnie stanu w interpretacji prokuratora wojskowego Maksymiliana Lityńskiego jako przykład odrzucenia osiągnięć II Rzeczypospolitej w tym zakresie Grzegorz Maroń Konstytucyjna wolność słowa w orzecznictwie sądów USA na przykładzie protestów antyaborcyjnych Anna Opar Opieka nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną ubezwłasnowolnioną całkowicie na tle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Ksenia Pecuszok Podmiot i strona podmiotowa przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 Kodeksu karnego. Wybrane zagadnienia Tobiasz Serafin Wyczerpanie praw własności intelektualnej Marcin Smolski O dopuszczalności przeprowadzania kontroli osobistej raz jeszcze Małgorzata Trybus, Dorota Kamuda Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku w ujęciu historycznym Sławomir Zwolak Pojęcie i funkcje policji budowlanej   SPRAWOZDANIA Grzegorz Pastuszko Seminarium naukowe „Terroryzm a prawa człowieka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego   Afiliacje

Skip to content