[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 89, Seria Prawnicza, Prawo 17

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents ARTYKUŁY Wojciech Kosior Kategorie wieku w prawie rzymskim okresu królewskiego Jakub M. Łukasiewicz Rozgraniczenie i podział nieruchomości – zarys problematyki Grzegorz Maroń Krytyka homoseksualizmu (homoseksualistów) w świetle orzecznictwa sądów kanadyjskich Anna Opar Względny ustawowy wymóg posiadania kwalifikacji przez wolontariusza jako przejaw dążenia do profesjonalnej realizacji wolontariatu Milan Sudzina Záznam a poznámka do katastra nehnuteµností Slovenskej republiky Mateusz Tomczyk Społeczne niebezpieczeństwo jako cecha faktyczna karalnego przywłaszczenia autorstwa lub karalnego wprowadzenia w błąd co do autorstwa Małgorzata Trybus, Dorota Kamuda Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku   GLOSA Aneta Arkuszewska Referendarz sądowy nie jest uprawniony do rozpoznawania skarg na czynności komornika (art. 767 k.p.c.). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2014 r. III CZP 30/14 (Lex Polonica nr 8532895)   Afiliacje

Skip to content