[wcas-search-form]

22.68 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 91, Seria Prawnicza, Prawo 18

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents ARTYKUŁY Mária Bujňáková Zásady a princípy daňového konania Teresa Curzytek Zasady prawidłowego zatrudniania kadry urzędniczej Simona Ferenčíková Modifikácie trestných sadzieb trestu odňatia slobody Elżbieta Feret Specyfika realizacji tzw. samorządowych zadań publicznych Aleksandra Kogut, Izabela Pączek Kasacja w prawie polskim i prawie Stanów Zjednoczonych – próba porównania Krzysztof Kopciuch Adwokatura polska w okresie rozbiorów (uwagi historycznoprawne) Anna Marcisz-Dynia Rola pytań prawnych w pośrednim dostępie obywateli Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Grzegorz Maroń Odwołania do Pisma świętego w orzeczeniach sądów USA Marcin Pączek Prawnomiędzynarodowe podstawy działania sił koalicyjnych przeciwko Państwu Islamskiemu na terytorium Syrii Karin Prievozníková Niektoré aspekty historického vývoja nepriamych daní s akcentom na daň z pridanej hodnoty na Slovensku   RECENZJE Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski Kilka uwag polemicznych w sprawie Logiki dla prawników Władysława Woltera w trzydziestopięciolecie ostatniego wydania (W. Wolter i M. Lipczyńska, Elementy logiki. Wykład dla prawników, wyd. 3, Warszawa–Wrocław: PWN 1980, ss. 280)   SPRAWOZDANIA Łukasz Mroczyński-Szmaj Sprawzodanie z IV euroregionalnej konferencji naukowej „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” (Rzeszów, 15 stycznia 2016 r.) Robert Bielaszka Sprawozdanie z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”   Afiliacje

Skip to content