[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 94, Seria Prawnicza, Prawo 19

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents ARTYKUŁY ADAM DROZDEK Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego ELŻBIETA EJANKOWSKA Zastosowanie actio de peculio z powodu filiae familias w okresie pryncypatu SIMONA FERENČÍKOVÁ Základné zásady trestnej zodpovednosti ANNA JACEK, KATARZYNA OŻÓG Ochrona karna praw pacjenta JERZY KUCIŃSKI System rządów Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku (prole-gomena) ELŻBIETA MAŁECKA Niewładcze formy działania Prezesa UKE ze szczególnym uwzględnieniem działalno-ści edukacyjno-informacyjnej GRZEGORZ MAROŃ Instytucja przysięgi (oath of office) w świetle orzecznictwa sądów USA PAWEŁ MAZUR Zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Hauptversammlung) nie-mieckiej spółki akcyjnej (Aktiengesselschaft) ANNA OPAR Prawnokarne i kryminalistyczne środki zwalczania zjawiska cyberpedofilii w świetle regulacji zawartych w kodeksie karnym na przykładzie przestępstwa groomingu MICHAŁ PENO Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania ALEKSANDER WRÓBEL Instytucja dobrowolnego odstąpienia od popełnienia przestępstwa oraz czynnego żalu w rosyjskim prawie karnym   RECENZJE RADOSŁAW GRABOWSKI Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, redakcja naukowa: Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2015, ss. 236 SABINA GRABOWSKA Magdalena Frańczuk, Kompendium techniki legislacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, ss. 108 SPRAWOZDANIA ŁUKASZ MROCZYŃSKI-SZMAJ Sprawozdanie z III Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej – między teorią a praktyką” KATARZYNA KŁOSOWSKA-LASEK Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo administracyjne i administracja wobec współczesnych ryzyk” BOGDAN JAWORSKI, KONRAD KĘDZIERSKI Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych” Afiliacje

Skip to content