[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 95, Seria Prawnicza, Prawo 20

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents ARTYKUŁY KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA Nowe zasady opisu i oszacowania oraz licytacji nieruchomości w egzekucji sądowej ANNA KOśCIÓŁEK Zajęcie nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego OLIMPIA MARCEWICZ Koszty postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości –wybrane zagadnienia ANDRZEJ MARCINIAK Tryby postępowania dla egzekucji sądowej z nieruchomości JUSTYNA PTAK-GŁOGOWSKA Wpływ przysądzenia własności na prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości MARTA B. RĘKAWEK-PACHWICEWICZ Nowe zasady obrotu prawnego gruntami rolnymi SALIMYA GANIYEVA Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня SABINA GRABOWSKA Zgromadzenie i Sąd Konstytucyjny jako instrumenty impeachmentu prezydenta w Czarnogórze ANNA HADAŁA Zakres podmiotowy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców PIOTR KROCZEK Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów lub innych związków wyznaniowych dokonywanej przez organy władzy publicznej PAWEŁ LESIŃSKI Franco-German relations in the Gaullist thought MARTA MICHALSKA, AGNIESZKA WOJCIESZAK Stwierdzenie transpłciowości w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim JUSTYNA WĘGRZYN świadczenie usługi medycznej TeleEKG jako element konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia Afiliacje

Skip to content