[wcas-search-form]

33.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 110, Seria Prawnicza, Prawo 28

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, ARTYKUŁY, SEBASTIAN BENTKOWSKI, IZABELA BENTKOWSKA-FURMAN Prakseologiczne uwarunkowania jakości administracji publicznej, OSKAR BRÓŻ Prawne uregulowania wykonywania zawodów medycznych jako część systemu ochrony zdrowia w Polsce, KAROL DĄBROWSKI Recepcja idei triady nauk administracyjnych Fritza Stier-Somlo w polskiej literaturze naukowej, KAROL HERMANOWSKI Deskrypcja podmiotów i ich legitymacja do rozwiązania zgromadzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ANNA JACEK Emanacja założeń good governance w działaniach wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, EWA KUBAS Status prawny kuratora strony nieobecnej w postępowaniu administracyjnym, SABINA KUBAS Przemoc wobec kobiet w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ELŻBIETA LOSKA Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim procesie karnym okresu wczesnego cesarstwa, JAKUB M. ŁUKASIEWICZ Sytuacja prawna dziecka w chińskim systemie prawa, ARTUR ŁUSZCZYŃSKI Sprawiedliwość i jej historyczny rozwój, PATRYK MASŁOWSKI Analiza oraz ocena prawnych uregulowań z zakresu orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia sportowca jako aspekt bezpieczeństwa w sporcie, JAN OLSZEWSKI Ważniejsze obowiązki informacyjne jako działania prewencyjne w sytuacjach podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, SŁAWOMIR PESZKOWSKI Aksjonormatywny paradygmat nauki prawa administracyjnego i jego metodologiczne konsekwencje dla nauki administracji i nauki polityki administracyjnej, JERZY PLIS Kompetencje komunikacyjne mediatora, TOBIASZ SERAFIN „Dziedziczenie treści cyfrowych”. Zarys problematyki, RADOSŁAW T. SKOWRON Zdolność pracownicza zwierząt – o ograniczonym upodmiotowieniu zwierząt na gruncie prawa pracy, RAJMUND STAPIŃSKI Zmiany proceduralne w ramach nowego prawa zamówień publicznych a udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rynku, MARTIN ŠTRKOLEC Neudelenie alebo späťvzatie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním – súkromno-právne prelomenie zásady oficiality a zasady, ŁUKASZ SZYMAŃSKI Stanisław Starzyński o przemianach ustrojowych w Polsce w latach 1918–1935, JOANNA ULIASZ Prawna ochrona prywatności oraz wolności dzieci w internecie, ANNA WÓJTOWICZ-DAWID Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych, ARTYKUŁY RECENZYJNE, IWONA BIEŃ-WĘGŁOWSKA Recenzja: Współczesne problemy wykroczeń, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464, ISBN: 978-83-7462-512-8, Afiliacje

Skip to content