[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej. The Phenomenon of Homelessness in Selected European Union Countries

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Książka posiada nieschematyczny i głęboko refleksyjny charakter. Rewiduje wiele z istniejących stereotypów podejścia do zjawiska bezdomności, ukazuje psychospołeczną złożoność problemu, podkreśla konieczność reinterpretacji wielu znanych już i określonych spraw stosownie do istniejących warunków. Charakter opracowania jest bardzo aktualny. Praca zawiera przemawiające do zasobów materialnych społeczeństwa wnioski socjotechniczne, cenne walory dydaktyczne, z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, uznanego w socjologii chociażby przez profesora Kazimierza Dobrowolskiego. Jest to pierwsze w Polsce tego typu opracowanie w aspekcie bezdomności.

Skip to content