[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Złote lata historiografii polskiej we Lwowie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści  
Wstęp
Część pierwsza
OD KSAWEREGO LISKEGO DO ADAMA SZELĘGOWSKIEGO. HISTORIA NOWOŻYTNA W UNIWERSYTECIE LWOWSKIM 1871/72–1913/14 
I.Wykładowcy, ich poglądy metodologiczne i zaplecze instytucjonalne
II.Epoka Ksawerego Liskego (1871/72–1891/92). Dydaktyka i badania
III.Wykłady, ćwiczenia i seminaria w latach 1892/93–1913/14
IV.Dorobek naukowy i poglądy na przeszłość (1892/93–1913/14)Dodatek 1 (tabele 1–5)  
Część druga STUDIA I SZKICE  
V.Oferta programowa lwowskiego studium historycznego wobec nowych tendencji metodologicznych w historiografii europejskiej przełomu XIX i XX w. Dodatek 2 (tabele 6–8)
VI.Nauki pomocnicze, historia historiografii i metodologia historii w ofercie programowej studium historycznego w latach 1892/93–1913/14 Dodatek 3 (tabela 9)
VII.Rosja w myśli historycznej i politycznej Waleriana Kalinki
VIII.Początki i rozwój polskich badań historiograficznych (do 1939 r.)
IX. Instytucjonalizacja i profesjonalizacja polskiej historii historiografii, jej stan aktualny i potrzeby  
Nota informacyjno-bibliograficzna
Wykaz tabel
Indeks nazwisk
Spis ilustracji
Ilustracje

Skip to content