[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Znakomimsja s Rossijej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów drugiego roku filologii rosyjskiej (dla grup rozpoczynających naukę języka od podstaw na studiach wyższych). Zawartość treściowa – dobór ćwiczeń i tekstów – jest zgodna z obowiązującym programem praktycznej nauki języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Książka składa się z czterech zasadniczych rozdziałów. Ostatni – piąty rozdział – zawiera teksty przykładowych piosenek tematycznie powiązanych z pozostałymi rozdziałami. Szczególny nacisk położony został na kształtowanie kompetencji socjokulturowej, gdyż – zdaniem autorów – właśnie poznanie realiów danego kraju sprzyja zainteresowaniu nauką języka. Układ materiału przedstawiony w skrypcie ukierunkowany jest również na kształtowanie kompetencji komunikacyjnej oraz samodzielności studenta. Każdy rozdział zawiera zadania przeznaczone do samodzielnego opracowania oraz propozycje tematów prezentacji PowerPoint. Содержание: Oт авторов, Человек – внешний вид и характер (Внешний вид человека, Внутренний мир человека, Русская душа. Русский характер. Русские глазами иностранцев, Кем работают россияне?, Молодёжные субкультуры, Тексты для самостоятельного чтения), Здоровье (Наше самочувствие, Как бороться с простудой?, Чем мы болеем? Что у нас болит?, Медицинское обслуживание, С лёгким паром!, Тексты для самостоятельного чтения), Дом и квартира (Где мы живём?, Где живут россияне?, Где живут студенты?, Eвроремонт, Переезд на другую квартиру, новоселье, Фен-шуй в квартире, Тексты для самостоятельного чтения), Кухня и питание (Где и как мы питаемся?, Где питаются россияне?, Русская кухня – завтрак, Русская кухня – обед и ужин, В ресторане, Приём гостей в России, Чаепитие в России, Тексты для самостоятельного чтения), Давайте, споём!, Литература.

Skip to content