[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 2

Głównym celem książki jest analiza i próba oceny sytuacji dochodowej ludności rolniczej na tle podstawowych determinant kształtujących jej zmiany i zróżnicowanie w okresie rynkowej transformacji gospodarki w Polsce. Spośród licznych czynników warunkujących sytuację dochodową ludności rolniczej wybrano czynniki ekonomiczne i społeczno-demograficzne. Weryfikację hipotez badawczych przeprowadzono na podstawie wielu danych, których obfite źródła stanowiły badania i opracowania statystyczne, raporty instytutów naukowo-badawczych, publikacje licznego grona badaczy. Za szczególnie cenny dla całości książki uznać należy rozdział “Zróżnicowanie dochodów: identyfikacja, znaczenie, mechanizmy”. Autorka słusznie podkreśla, że rozwarstwienie dochodów jest kluczowym zagadnieniem ekonomii rozwoju, a badacze tego zagadnienia zajmują jedno z ambiwalentnych stanowisk, a mianowicie: jedni wskazują na motywacyjną rolę nierówności w zakresie sytuacji dochodowej ludności, drudzy natomiast dostrzegają w tym fakcie źródło konfliktów społecznych. Do wartych wnikliwej uwagi należą te spostrzeżenia Autorki, które wskazują na specyfikę problematyki dochodów w rolnictwie i wynikające stąd specyficzne postulaty pod adresem interwencji państwa w ramach polityki dochodowej.

Skip to content