[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zwroty adresatywne w języku polskim i rosyjskim

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wstęp
ROZDZIAŁ 1
Zwrot adresatywny w świetle badań językoznawczych
ROZDZIAŁ 2
Zwroty adresatywne w języku polskim w konfrontacji przekładowej z językiem rosyjskim
2.1. Zwroty adresatywne wyrażone terminami pokrewieństwa
2.2. Antroponimy w funkcji zwrotów adresatywnych
2.2.1. Imiona własne
2.2.2. Nazwisko w strukturze zwrotu adresatywnego
2.2.3. Przezwiska w funkcji adresatywnej
2.3. Inne nazwy osób w funkcji adresatywnej
2.3.1. Leksemy o znaczeniu ogólnym
2.3.2. Zwroty zawierające informację o posiadanych przez adresata tytułach, zajmowanych stanowiskach, pełnionych funkcjach
2.4. Ekspresywne zwroty adresatywne
Podsumowanie
Zakończenie
Źródła materiału
Bibliografia
Wykaz stosowanych skrótów
Wykaz tabel
Wykaz schematów
Резюме
Summary

Skip to content