[wcas-search-form]

Wiersze młodzieńcze prof. Izydory Dąmbskiej – młodej patriotki, wiernej sobie i ukochanej Ojczyźnie

17 listopada w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w rocznicę urodzin patrona licznie przybyli goście zebrali się, aby upamiętnić 120. rocznicę urodzin i 40-lecie śmierci córki Stanisława Dąmbskiego, prof. Izydory Dąmbskiej, wybitnej uczonej, filozof, żołnierza AK. Organizatorem uroczystości był samorząd Gminy Świlcza oraz grono pedagogiczne szkoły. Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Rzeszowski. Podczas uroczystości odbyła się promocja książki  Izydora Dąmbska „Wiersze młodzieńcze” wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Goście podczas uroczystości mogli wysłuchać fragmentów utworów piętnastoletniej Izydory Dąmbskiej w wykonaniu uczniów i uczennic rudnieńskiej szkoły.

W dniu poprzedzającym Dzień Patrona Szkoły im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie poświęcone życiu i pracy prof. Izydory Dąmbskiej oraz Galerii Dąmbskich pozostającej w zbiorach rzeszowskiego Muzeum Okręgowego. Gospodarzem konferencji był rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek. W spotkaniu uczestniczyła prawnuczka Stanisława Dąmbskiego – prof. dr hab. Barbara Judkowiak, prof. dr hab. Aleksander Bobko, dr hab. prof. UR Tadeusz Półchłopek oraz dyrektor Wydawnictwa UR dr Mateusz Hołojuch. Społeczność Rudnej Wielkiej reprezentowała podczas tego wydarzenia dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej Małgorzata Mazepa.

Szczegółową relację z imprezy towarzyszącej Dniu Patrona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkie przedstawiano na łamach kwartalnika „Rudnian”, nr 17 z grudnia 2023 r.

Skip to content