[wcas-search-form]

Wyróżnienie w Konkursie SWSW Gaudeamus 2021 – 24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Miło nam poinformować, że opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego dwa tomy serii „Podkarpacie Literackie” (Wirydarz staropolski i oświeceniowy; Varia: od romantyzmu ku współczesności) pod redakcją naukową Grzegorza Trościńskiego, Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Anny Janickiej, Janusza Pasterskiego i Kazimierza Maciąga zostały nominowane do nagrody „Gaudeamus” i otrzymały „Wyróżnienie za walory edytorskie publikacji”. Nagroda przyznawana jest oficynom naukowym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych za wydawanie najwartościowszych książek naukowych i dydaktycznych. „Podkarpacie Literackie” zostało wybrane przez jury konkursu spośród 89 tytułów zgłoszonych do nagrody z wydawnictw naukowych z całej Polski.
Dwa tomy serii „Podkarpacie Literackie” (Wirydarz staropolski i oświeceniowy, Varia: od romantyzmu ku współczesności) zawierają artykuły ponad osiemdziesięciu badaczy ze wszystkich niemal uniwersytetów w Polsce, a ponadto z bibliotek, towarzystw naukowych i stowarzyszeń twórców. Badacze ci reprezentują różne dziedziny humanistyki: historię literatury, krytykę literacką, językoznawstwo, kulturoznawstwo, muzealnictwo, bibliotekoznawstwo, historię dziejów. Ich artykuły z jednej strony wpisują się w nurt badawczy obejmujący literatury regionalne, z drugiej wychodzą naprzeciw potrzebie monografii zbiorowej dotyczącej pisarzy Rzeszowszczyzny. Uporządkowane chronologicznie, gdy idzie o analizowany materiał źródłowy, obejmują 550 lat: od Pawła z Krosna po autorów współczesnych. Omawiają wpisaną do kanonu lekturowego twórczość pisarzy wybitnych, ale też poetów i prozaików minorum gentium. Indeksy (alfabetyczny i chronologiczny) pisarzy związanych z tym regionem obejmują przedstawicieli sztuki słowa różnych nacji: Polaków, Żydów, Ukraińców, Węgrów, Czechów, Karpatorusinów (Łemków, Bojków) itd. Nie trzeba chyba dodawać, że jest to pierwszy tego rodzaju wykaz pisarzy związanych z Podkarpaciem.
Wręczenie nagród odbyło się 15 października 2021 r. podczas 24. Międzynarodowych Targów Krakowie

Skip to content