[wcas-search-form]

Wyróżnienie dla Wydawnictwa UR w konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka

Otwarcie 30. Targów Książki Historycznej w niezwykłym entourage’u Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie zbiegło się z miłym dla Wydawnictwa UR wydarzeniem. Z radością informujemy, że książka autorstwa Janusza Polaczka Książę Józef Poniatowski. Legenda bohatera narodowego – dzieje, podłoże ideowe i wyraz artystyczny zdobyła wyróżnienie jury w konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. Nagroda ta, ustanowiona w 1997 r. dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, co roku przyznawana jest autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki.
Nagrodzona monografia Janusza Polaczka prezentuje osobę i legendę księcia Józefa Poniatowskiego w sposób wielostronny, z uwzględnieniem nie tylko dzieł sztuki poświęconych temu wybitnemu bohaterowi, ale także kontekstów polityki, kultury i literatury. W ręce czytelnika trafia studium o charakterze interdyscyplinarnym, a równocześnie interesująca propozycja w badaniach ikonograficznych. Zastosowanej przez dra Janusza Polaczka metody próżno szukać w rodzimej historii sztuki.
Książka składa się z czterech części. Pierwsza poświęcona jest etosowi rycerskiemu będącemu podłożem ideowej legendy księcia Józefa ukazanej w szerokim kontekście ideowym. Druga część prezentuje utrwalony w ikonografii obraz księcia widziany oczami współczesnych oraz kształtowanie się swoistej legendy tego bohatera jako wodza armii Księstwa Warszawskiego. W części trzeciej autor przedstawia wyobrażenia plastyczne związane z celebracją pośmiertnej chwały Poniatowskiego w postaci żałobnych obchodów sprowadzenia zwłok do ojczyzny. Ostatnia część poświęcona jest ikonografii księcia Józefa w kontekście edukacji patriotycznej oraz propagandy w okresie od II Rzeczypospolitej do PRL-u.
Praca stanowi upamiętnieniem polskich bohaterów i polskiego czynu zbrojnego w epoce napoleońskiej. Podkreśla także znaczenie sztuki narodowej w kształtowaniu wyobraźni zbiorowej Polaków i legend dziejowych.

Redakcja

Skip to content