Dla księgarń

Zapraszamy wszystkie księgarnie i hurtownie zajmujące się dystrybucją książek do współpracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem kolportażu Wydawnictwa UR (tel. 017 872 13 69, wydaw@ur.edu.pl).

Procedura podpisania umowy dotyczącej sprzedaży publikacji Wydawnictwa UR:
Firmy zainteresowane stałą współpracą z naszą oficyną prosimy o zapoznanie się z treścią umowy handlowej na kupno-sprzedaż wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego zamieszczonej poniżej oraz przesłanie na adres siedziby Wydawnictwa (ul. prof. S. Pigonia 6, 35–310 Rzeszów) następujących dokumentów:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON

Po otrzymaniu powyższych dokumentów i dopełnieniu formalności związanych z ustaleniem wielkości rabatu księgarskiego oraz terminu płatności następuje podpisanie umowy między Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego a Dystrybutorem (księgarnią, hurtownią). Jest ona sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej strony. Procedura kończy się przesłaniem podpisanej umowy przez Dystrybutora.

Wzór umowy handlowej na kupno-sprzedaż wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego
Skip to content