Didactica Mathematicae

Didactica Mathematicae (dawniej Dydaktyka Matematyki) jest międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom nad nauczaniem i uczeniem się matematyki. Zostało ono założone w roku 1980 przez Annę Zofię Krygowską, która była jego redaktorem naczelnym do roku 1988. Didactica Mathematicae przyjmuje prace badawcze w dziedzinie dydaktyki matematyki, artykuły na temat koncepcji, kierunków i metod badawczych w dziedzinie dydaktyki matematyki, artykuły na temat koncepcji kształcenia matematycznego na różnych poziomach, artykuły na temat stanu i rozwoju dydaktyki matematyki jako dyscypliny, w szczególności sprawozdania z poświęconych jej konferencji i kongresów oraz recenzji książek.

Na stronie czasopisma dostępne są numery online poszczególnych roczników.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2