[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Didactica Mathematicae, vol. 43/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Format

Liczba stron

OPIS KSIĄŻKI

Contents
AARIFAH GARDEE, KARIN BRODIE, A framework for learners’ mathematical identities: A critical realist perspective
Ramy teoretyczne dla matematycznych tożsamości uczniów: perspektywa krytycznego realizmu – STRESZCZENIE

YEWON SUNG, ANA STEPHENS, ERIC KNUTH, MARIA BLANTON, ANGELA MURPHY GARDINER, RENA STROUD, Positive Emotions in Early Algebra Meaning-Making
Pozytywne emocje we wczesnym tworzeniu znaczeń algebraicznych – STRESZCZENIE

NATALIJA BUDINSKI, ZSOLT LAVICZA, A study of the application of mathematical modeling-based lessons in primary schools
Badania nad prowadzeniem lekcji opartych na modelowaniu matematycznym w szkołach podstawowych – STRESZCZENIE

BOŻENA MAJ-TATSIS, KONSTANTINOS TATSIS, ANDREAS MOUTSIOS-RENTZOS, Peer pressure effect on student teachers’ affective relationship with problem posing
Wpływ presji rówieśniczej na afektywny stosunek do formułowania problemów wsr6d przyszłych nauczycieli matematyki – STRESZCZENIE

PROJECT REPORTS
VANDA SANTOS, ANABELA PEREIRA, TERESA NETO, MARGARIDA M. PINHEIRO, The Math Anxiety Project at Higher Education: A Case Study from Portugal
Projekt Math Ankiety w szkolnictwie wyższym: studium przypadku z Portugalii – STRESZCZENIE

CONFERENCES
MARTA PYTLAK, Broadening experiences in elementary school mathematics. International Symposium Elementary Mathematics Teaching (SEMT”.21)
MARTA PYTLAK, MIROSTAWA SAJKA, Critical Thinking in Mathematics: Perspectives and Challenges – Contemporary Mathematics Education conference (CME”.21)

Skip to content