27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Contents:   Redakcja / The Editors Twórczość religijna kobiet artystek Religious artistic creation of women artists   STUDIA / STUDIES Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowana Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – an emancipated female artist   Anna Sieradzka Malarstwo religijne Pii Górskiej The religious painting of Pia Górska   Lechosław Lameński Wątki religijne w twórczości Zofii Stryjeńskiej, „księżniczki malarstwa polskiego” Religious motifs in the artwork of Zofia Stryjeńska, “the princess of Polish painting”   Wojciech Lippa Spojrzenie na veraicon. Gra z tradycją Dorothee von Windheim A look at vera icon. Dorothee von Windheim’s play with tradition   Tadeusz Boruta Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej The religious iconography of female artists in the Independent Culture Movement   Renata Rogozińska Szukając Oblicza. Droga do twórczości sakralnej Danuty Waberskiej In search of the Face. Danuta Waberska’s way to sacred art   Michał Haake “św. Józef z małym Chrystusem” Danuty Waberskiej. Studium z ikonologii i estetyki recepcji Danuta Waberska’s “St Joseph with Young Jesus”. A study in the iconology and aesthetics of reception   Agata Jakubowska “Krużlowa” i „Głowa Chrystusa” Aliny Szapocznikow „Krużlowa” and „The Head of Christ” by Alina Szapocznikow   Grażyna Ryba Interpretacja motywu rajskiego drzewa poznania w twórczości Janiny Karczewskiej-Koniecznej i Janiny Stefanowicz-Schmidt The motif of the Tree of the Knowledge of Good and Evil in the work of Janina Karczewska-Konieczna and Janina Stefanowicz-Schmidt   Janusz Królikowski Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki Religious experience through art   MATERIAŁY / MATERIALS Karolina Grodziska „Przeważnie rzeźbię z własnej wyobraźni” Twórczość sakralna Janiny Reichert-Toth we Lwowie i Krakowie “I usually sculpture from my own imagination” The sacred works of Janina Reichert-Toth in Lviv and Cracow   Małgorzata Reinhard-Chlanda Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu Stained-glass windows of the Kashubian Calvary in Wiele   IN MEMORIAM Andrzej Witko Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD Father Professor Józef Benignus Wanat OCD   Marcin Lachowski Profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012) – wspomnienie Remembering Professor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012)  ABSTRAKTY / ABSTRACTS

Skip to content