Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej

O czasopiśmie

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe z zakresu badań nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię lub odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym. Pismo redagowane jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.  Składa się z oryginalnych artykułów poprzedzonych tekstem wprowadzającym, zamieszczonych w sekcji „Studia”. W dziale „Materiały” znajdują się również teksty recenzowane, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego. W periodyku publikowane są również sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe. Począwszy od XII tomu, na łamach czasopisma można przeczytać eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu „Miscellanea”. Czasopismo funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 roku. Pierwotną wersją periodyku jest wersja drukowana. Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Przyjmujemy teksty z dziedziny nauk o sztuce. 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 16