[wcas-search-form]

54.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 14

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI/CONTENTS
Redakcja
Wprowadzenie / Introduction
ARTYKUŁY / ARTICLES
Karol Klauza
Współczesne teorie piękna i decorum. Wybór poglądów XX wieku/ Contemporary theories of beauty and decorum. An overwiew of 20th century ideas.
Renata Rogozińska
Christos Mandzios- pomiędzy Polską a Grecją/ Christos Mandzios- between Poland and Greece
Grażyna Ryba
Brąz i szkło w symbolice przestrzeni granicznej. Między sacrum wnętrza świątyni chrześcijańskiej a zewnetrznym profanum/ Bronze and glass in the symbology of liminal space. Between the sacred interior of the Christian temple and the secular exterior
Małgorzata Kierczuk-Macieszko
Obiekty snycerskie o tematyce religijnej zrealizowane w kręgu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie/ Woodcraving works on religious themes made in the circle of the Cyprian Kamil Norwid State Secondary School of Fine Arts in Lublin
MATERIAŁY / MATERIALS
Zofia Sztos
Kolory ofiary- akwarelowe malarstwo pasyjne Danyły Mowczana/ Colours of the Sacriface- Watercolour Passion Painting of Danylo Movchan
MISCELLANEA
Maciej Zychowicz
Materiał, materia, sens/ Material, matter, meaning
Stanisław Sobolewski
O Stanisławie Rodzińskim (1940-2021)- wspomnienie/ About Stanisław Rodziński (1940-2021)- A Remembrance

Skip to content